Tour Others Tour Others
Home > Tour Destination > Others

Others

ยังไม่มีโปรแกรมทัวร์ในหมวดนี้

Information

ทางบริษัทมีบริการนำเที่ยวแบบหน้าร้านและกรุ๊ปส่วนบุคคลไม่จำกัดจำนวน หากโปรแกรมที่ท่านสนใจ

ไม่ปรากฎอยู่ด้านบน โปรดติดต่อเราได้ที่หมายเลข 02-644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ) หรือทาง

E-Mail : sales.sawasdeeholidays@gmail.com

 

รายละเอียดการจอง

Phone: +66(2) 644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ)

Fax: +66(2) 640-4466, +66(2) 640-4338

Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 6 วัน 5 คืน

เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 6 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟหัวจรวด สู่  อุทยานอาลีซาน  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพในห้องส่วนตัว
ทานอาหารสุดหรู บนตึกไทเป 101กำหนดการเดินทาง : วันที่  13 – 18  เมษายน 2560
ราคา 48,955.-

เดินทาง : 13/04/2017 - 18/04/2017

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ล่องเรือ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ล่องเรือ

ลาวไก – ซาปา ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน– Silver Water Fall  พัก 2 คืนซาปา

ฮาลอง ล่องเรือ อ่าวฮาลอง  ถ้ำ Thien Cung มรดกโลก 

ฮานอยพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว  – วิหารวรรณกรรม – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ช้อปปิ้งถนน 36 สายกำหนดการเดินทาง : 12-16 เม.ย.60

ราคา 19,955.-

เดินทาง : 12/04/2017 - 16/04/2017

เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน

เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน

ฮานอย ซาปาสวรรค์บ้านนา  

ล่องเรืออ่าวฮาลอง

พักซาปา 2 คืน พักฮาลอง 1 คืน พักฮานอย 1 คืน 
โรงแรมระดับมาตรฐานดี 
กำหนดการเดินทาง

1 - 5  มี.ค.

22 - 26  มี.ค., 29 มี.ค.  - 2 เม.ย.

ราคา 16,955.-

เดินทาง : 01/03/2017 - 05/03/2017