Tour Others Tour Others
Home > Tour Destination > Others

Others

ยังไม่มีโปรแกรมทัวร์ในหมวดนี้

Information

ทางบริษัทมีบริการนำเที่ยวแบบหน้าร้านและกรุ๊ปส่วนบุคคลไม่จำกัดจำนวน หากโปรแกรมที่ท่านสนใจ

ไม่ปรากฎอยู่ด้านบน โปรดติดต่อเราได้ที่หมายเลข 02-644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ) หรือทาง

E-Mail : sales.sawasdeeholidays@gmail.com

 

รายละเอียดการจอง

Phone: +66(2) 644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ)

Fax: +66(2) 640-4466, +66(2) 640-4338

Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

เยือนมรดกโลก 9 แห่งของอิตาลี และวาติกัน

เยือนมรดกโลก 9 แห่งของอิตาลี และวาติกัน

โรม(1) – วาติกัน และมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(2) – เซียน่า(3)

ซานจิมิยาโน่(4) - ฟลอเร้นซ์(5) – ปิซ่า(6) – ลา สเปเซีย

ชิงเกว่ แตร์เร่(7) - เกาะเวนีซ(8) - เวโรน่า(9) – มิลาน – โคโม่

กำหนดการเดินทาง 

29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560

ราคา 96,000.-

เดินทาง : 29/04/2017 - 07/05/2017

วอนเดอร์ฟูลเนปาล 5 วัน

วอนเดอร์ฟูลเนปาล 5 วัน

ดินแดนแห่งหิมาลัยและนครโบราณมรดกโลก

ที่กาฐมาณฑุ พักโรงแรม Radisson  2 คืน

บนเขานครโกฎิ ชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูงที่สุดในโลก

พักที่ Club Himalaya (บนเขา) 1 คืน

และพักที่รีสอร์ทในเมืองโพคารา 1 คืนกำหนดวันเดินทาง :

15 - 19 ก.พ. 60

22 - 26 ก.พ. 60

(และทุกวันพุธจนถึงเดือนเมษายน)

ราคา 44,900.-

เดินทาง : 15/02/2017 - 19/02/2017

ไฮไลท์อิหร่าน 7 วัน

ไฮไลท์อิหร่าน 7 วัน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์


กำหนดวันเดินทาง

08 -14 เมษายน, 11-17 เมษายน 

29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 

ราคา 67,900.-

เดินทาง : 08/04/2017 - 14/04/2017