Tour: America Tour America
Home > Tour Destination > Tour: America - Canada

Tour: America - Canada

ยังไม่มีโปรแกรมทัวร์ในหมวดนี้

Information

ทางบริษัทมีบริการนำเที่ยวแบบหน้าร้านและกรุ๊ปส่วนบุคคลไม่จำกัดจำนวน หากโปรแกรมที่ท่านสนใจ

ไม่ปรากฎอยู่ด้านบน โปรดติดต่อเราได้ที่หมายเลข 02-644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ) หรือทาง

E-Mail : sales.sawasdeeholidays@gmail.com

 

รายละเอียดการจอง

Phone: +66(2) 644-9700 (20 คู่สายอัตโนมัติ)

Fax: +66(2) 640-4466, +66(2) 640-4338

Email: sales.sawasdeeholidays@gmail.com

Recommend

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน ^ ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง ^

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน ^ ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง ^

สวัสดีฮอลิเดย์
นำเที่ยวมิติใหม่
ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน
ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน
Scenic Adventure with Swiss Travel Pass
โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)
ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิดเที่ยวสะดวกสบาย 

มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา

เดินทาง : 08/06/2018 - 17/06/2018

นำเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า 5 วัน

นำเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า 5 วัน

สวัสดีฮอลิเดย์

จัดพิเศษเฉพาะคณะ

นำเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า 5 วัน

มัณฑะเลย์–พุกาม–พยินอูละวิน(เมย์เมียว)
เดินทาง : 25/05/2018 - 29/05/2018

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน

สวัสดีฮอลิเดย์

นำเที่ยวมิติใหม่

ประหยัดและได้อรรถรสพร้อมความสนุกสนาน

ท่องสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ 10 วัน

Scenic Adventure with Swiss Travel Pass

โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(QR)

ในเส้นทางที่เตรียมการอย่างดี ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่คิด


เที่ยวสะดวกสบาย มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

ไร้กังวลเรื่องกระเป๋าเดินทาง

ที่ยวไปกับระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลก

สู่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์

รวมเที่ยวน้ำตก ล่องเรือทะเลสาบ ขึ้นเขา


เดินทาง : 04/05/2018 - 13/05/2018